Posts

>>Deze site is IN PROGRESS<<

Welkom voor een individuele (lichaamsgerichte) sessie of een groeps healing tao les. Je vindt hier info over het aanbod en over mij. Wellicht tot ziens!

"Maybe you are searching among the branches,
for what only appears in the roots." 

--Rumi